Retningslinjer for foreldrene

 • Åpningstid kl.07.30 - kl.16.30. (Barna skal være hentet i god tid innen stengetid som er 16.30.)
 • Pedagogisk kjernetid er fra kl. 09.00-kl.14.00
 • Barna bør komme til kl. 09.00 hver dag.
 • Barnehagemat tre ganger i uken, matpakke to gang i uken
 • NB! Vi ønsker ikke syltetøy eller sjokoladepålegg på maten. Det serveres vann til maten.
 • Syke barn er hjemme-barn.
 • Gi alltid beskjed når barnet er sykt / hjemme / ferie eller blir hentet av andre.
 • Klær, sko, slagstøvler, regntøy og skiftetøy i barnehagen MÅ MERKES.
 • Ha alltid tøfler, regntøy slagstøvler og skiftetøy i barnehagen.
 • Påkledning er en god øvelse og en pedagogisk oppgave. Barn bør få øve seg i påkledning.
 • Vi har felles utetid 2 ganger per dag.
 • Sko/ utestøvler tas av i yttergangen da barna ofte leker i garderoben.
 • Vi har fast skogdag for alle barna en gang i uken og to ganger i uken for ” reverbarna”. Ha med god tursekk med stropper i livet og mat og drikke. Ikke for barn under 3 år
 • Dugnader/ vedlikehold: ca. 3 ganger i året (vår og høstdugnad, samt obligatorisk vaskedugnad)
 • Foreldremøter og temakvelder 3-4 ganger per år.
 • Sommerfest og lanternefest er en felles fest for barna, foreldre og søsken, som blir avholdt på ettermiddagen eller kveldstid (tidlig kveld).
 • Bursdagsfeiring - Ta gjerne med kake eller frukt (OBS!! Ingen sitrus!).
 • Foreldresamtaler: dialog omkring barnet er felles ansvar.
 • Avtale for samtale med gruppeleder- vi bør ikke snakke ”over” hodet til barnet.
 • Julemarkedet: det velges 1 representant fra hver avdeling. Disse arbeider sammen med skolens komité. Se for øvrig eget skriv.
 • Foreldrerepresentanter i SU: det velges en representant fra hver avdeling. Foreldrerepresentantene er et bindeledd mellom foreldrene og barnehagen.
 • Depositum 2930 kr. Depositum returneres ved at siste oppholds måned er betalingsfri (hvis det ikke foreligger utestående fordringer)
 • Pris pr. mnd. kr. 2930 inkl. kr. 350 i matpenger. Barnehagesatsen er pr dags dato på kr 2580,- eks matpenger. Tjener du mindre enn 473 000 kan du søke om reduksjon her.
 • Vi har årstidsfester.
 • Barnehagen er 100% sitrusfri grunnet allergi hso både ansatte og barn.

 

Filming eller fotografering ønskes ikke i barnehagetiden/ innetiden da dette forstyrrer den gode stemningen.