Kontoret

 

På kontoret kan du finne 

Styrer: Åsa Michal 50%

Administrasjons konsulent og fast innstepper ved sykdom i barnehagen: Elizabeth Sæhl Olsen 100%