Dugnader

Årets dugnader er satt opp disse helgene:

Høstdugnad: 9. og 10. oktober i fellesskap med skolen

Vårdugnad: 4. og 5. juni (foreldredrevet)

 

Alle våre dugnader er obligatoriske, men foreldrene trenger kun å delta på to valgfrie dugnadsdager. Disse kan fordeles fritt etter avtale med barnehagen. Vaskedugnaden kommer i tillegg og kan ikke velges bort.

Tanken bak dugnadsarbeidet er å skape fellesskap og ansvar for barnas daglige oppholdssted, samtidig som kostnadene kan holdes nede.