Kunstneriske aktiviteter

I de kunstneriske aktivitetene søker vi å speile årets gang og naturens skiftninger. På bakgrunn av naturens egen rytme velger vi både farger og materialer.

Ringen er utformet etter årstidene og inneholder preg av sanger, regler og rim som passer til den årstiden vi er i. Den er preget av ting vi opplever sammen som bindes sammen av sanger og fortellinger i forskjellige rytmer og intervaller. Vi bruker de samme sangene og reglene over en lengre periode, 3-4 uker. Dette gjør vi for at barna skal få nærhet til språket og kjennskap til materialet. I ringen får barna brukt ”hele seg” i form av bevegelse til musikk og sang, fin og grovmotorikk, balanse og sosial utvikling i dette daglige felleskapet.

 

Når barna maler med akvarellfarger på store våte ark, får de oppleve hvordan fargene brer seg ut i store flater på arket. Grunnfargene gult, rødt og blått kan flyte sammen i møte med hverandre, og barna får oppdage selv hvordan de andre fargene oppstår. Fargene «lever»på arket, og barna lever seg helt inn i fargenes kvalitet.

 

Eurytmi er en aktivitet de større barna får en dag i uken på sin avdeling. Vi får en eurytmist fra skolen over til oss for å utføre denne aktiviteten. Eurytmi utgjør en viktig del av steinerpedagogikken. Bevegelsene hentes fra skråplydene (alfabetet) og fra rytmer, intervaller og andre musikalske elementer. Gjennom eurytmi får barna delta i prosesser som går over tid ved hjelp av bevegelser. Arbeidet vektlegger bade grovmotorikk og finmotorikk. Utholdenhet og tålmodighet er kvaliteter som styrkes i dette arbeidet.

 

Gjennom tegningen uttrykker barnet sine tanker og følelser, ofte kan vi tydelig se hva de ønsker å formidle, mens andre ganger er det kanskje ting de ikke greier å sette ord på som dukker opp på papiret. I tegningen som i malingen er det prosessen og opplevelsen av den som er viktig. Prestasjon legges ikke vekt på, vi henger ikke opp tegninger, men lar barnet avslutte opplevelsen også visuelt når tegningen er ferdig. Når man får med tegnemappen sin hjem er den en spennende «dagbok» å bla i.

 

Turgåing er et regelmessig innslag i barnehagelivet. Med en sekk på ryggen som sitter godt fast, nistepakke og termos, rusler vi av sted til utmarksområder som finnes innen gangavstand fra barnehagen. Vi har valgt ut noen faste tursteder gjennom året, slik at barna skal kjenne igjen områdene og være trygge i omgivelsene. Så sant temperaturen tillater det, spiser vi ute, og noen ganger rundt et bål. Vi har også en mobil lavvo som blir brukt innimellom. Leken får alltid en ny og frisk vending i andre omgivelser. Nye oppdagelser og nye utfordringer dukker opp, og fremfor alt er turgåing en mulighet til å øve opp motorikken og utholdenheten.

 

Eventyret har sin plass i dags- og ukesrytmen. Det sammme eventyret blir fortalt i flere uker slik at barna kan fordype seg i fortellingen. Dette gjør vi uten hjelp av bøker eller bilder. Barna lytter og ser figurene flytte på seg, og de får selv muligheten til å skape sine egne indre bilder. Språket og fantasien utvikles.