Om oss

I vår barnehage møter du mennesker som er fulle av omsorg og kjærlighet, og er med på å gjøre dagene til barna så fine og gode som mulig.

Slik som andre barnehager er heller ikke alle steinerbarnehager like. 

Stiftelsen Idavollen Steinerbarnehagen ble stiftet i 1983, og den har utviklet seg over tid til det den er i dag - nemlig en barnehage full av muligheter og utfoldelse for barn i alder 1 til 6 år. Barnehagen følger i hovedtrekk Lørenskogs skolerute.  Vi holder stengt i høstferien, vinterferien, i romjulen, i påskeferien, og hele juli i tillegg til at vi har 5 planleggingsdager i løpet av barnehageåret.

I våre hjemmekoselige lokaler har vi 46 barn og 12 voksne som koser seg på hver sin avdeling hver dag. Vi har et felles uteområde og et flott nærområde vi bruker jevnt. Vi voksne i barnehagen har et arbeid å gjøre som i ethvert hjem. Barna får være med i det som skjer enten vi lager mat, baker brød, vasker opp, vasker gulv, syr, snekrer eller reparerer ting. Vi har en hverdag sammen hvor barna lærer livet å kjenne gjennom etterherming. Barnehagen skal være slik som et hjem, man skal føle seg trygg og verdsatt for den man er. Hos oss får barneverdenen lov til å være i fred, uten spesiell innblanding av de voksne. 

Våre ansatte har alle en genuin interesse for barn og vårt livssyn. Det er en selvfølge at barna kommer først i våre øyne, og vi jobber hardt for at alle våre barn skal få den oppfølgingen de trenger. 

 

I barnehagen vektlegger vi:

·      En god rytme som værer oss gjennom dagen, uken og året.

·      Et etterligningsverdig miljø.

·      Ivaretakelse av barnets fantasi og lek.

·      Gode og ekte sanseopplevelser.

·      God ernæring.

·      Å ta bruk av vår vakre natur.

 

Vi tar vare på gamle eventyr, sanger, rim, regler og ringleker. Vi forteller samme eventyr i 1-3 uker slik at barna får lov til å hvile og dvele ved det. Vi er opptatt av naturen ved å være mye ute, og barna får leke med det naturen har gitt oss. Dette er for eksempel kongler, røtter, steiner, treklosser, ull, silke, tepper, skjell, kastanjer osv. Vi legger vekt på sunn og næringsrik mat, lagd av økologiske våvarer. Vi lever med i årets rytmer og feirer årstider og høytider. 

Årets rytme

Vi legger stor vekt på å leve med års-løpet, slik at årstiden gjenspeiler seg i valg av eventyr, sanger, vers og aktiviteter. Vi har et årstidsbord og vi feirer årstidsfester. Årets rytme følges gjennom faste turer i skogen hvor vi leker, bygger, sager og tenner bål og høster markens grøde. Her oppleves årstidenes skiftninger som en viktig del av årstidsfestene og her utvikles trygghet, ferdighet og respekt for naturens verdier.

Ukerytmen kjennetegnes ved at aktivitetene har faste dager, som bakedag, turdag, matlagingsdag osv. De kunstneriske aktiviteter skifter i uken som maling, tegning og bivoks. Daglig bruker vi rim og regler og eventyret. Det lille barnet finner trygghet i seg selv og kunne deklamere og fremføre og gleder seg over ordspill og rytmen. Ved dette utvikler barnet et godt språk, og en god åndedrett.

Voksenrollen

Det er avgjørende at de voksne i barnets nærhet har et svært godt samspill med barnet, foreldre og sine kollegaer. Vi er barnets rollemodeller og våre signaler er viktige. Vi må lære å observere barnet, være våkne for deres signaler. Derfor må vi være villige til egenutvikling og bearbeidelse. Personalet må arbeide mot å bringe fram kvaliteter og sjeleegenskaper som undring, ærefrykt, omsorg, redelighet, tilgivelse og øve ydmykhet i sitt arbeid ovenfor hvem barna er. Barnet under skolealder utrykker seg sterkest i det kroppslige, og viser hvem de er gjennom det de gjør. Vi må bestrebe oss på å skape situasjoner som skaper begeistring i livets gjøremål – som stimulerer fysisk og psykisk utvikling og styrker barnets almene livsglede og mestringsfølelse, som igjen virker på selvfølelsen og gjør barnet motstandsdyktige i livet.

Forsikring

Både barn og voksne i barnehagen er ulykkesforsikret

Taushetsplikt

For personalet i barnehagen gjelder reglene om taushetsplikt slik de er beskrevet i forvaltningsloven paragraf 13.

Kollegialt samarbeid

Personalet i barnehagen deltar fire kvelder i mnd. På kollegiemøter. Som foruten drøfting av praktiske, administrative og pedagogiske spørsmål inneholder planlegging, studiearbeid og kunstneriske øvelser. Barnehagen er medlem av forbundet «Steinerskolen i Norge». Forbundet har et arbeidsutvalg for alle godkjente Steinerbarnehager i landet. Dette utvalget er faglig veilednings- og samarbeidsorgan for barnehagene. En gang i året arrangeres et landsomfattende barnehagestevne med pedagogiske forelesninger, kunstneriske øvelser og samtaler omkring barnehagespørsmålet. Barnehagen samarbeider dessuten med Pedagogisk-Psykologisk tjeneste.