Informasjon om julemarkedet ved Rudolf Steinerskolen og barnehagen i Lørenskog

Julemarkedet er en tradisjon ved Steinerskolene. Mange av dere har kanskje vært på vårt julemarked før eller på noen av de andre skolenes.

For dere som aldri har vært på julemarkedet vil vi fortelle litt om dette.

 

Julemarkedet er en lørdag i slutten av november og er skolen og barnehagens viktigste sosiale arrangement. Vi har masse koselig for barna i barnehagen kan de lage bivokslys, bake pepperkaker se på dukketeater.

Vi har også en vakker steinbod hvor man kan kjøpe vakre edelstener fra nesten hele verden. Vi har også en egen barnebod hvor bare barn kan handle og godte bod.

 

Julemarkedet er helt avhengig av oss foreldre. Vi har alle forpliktelser her. For det første skal vi altså bidra med salgsprodukter, og da håndlagde, til en verdi av 600 kr. Vi har ikke lov til å kjøpe ting i butikker og gi til markedet. Videre leverer vi et smørbrødfat, salat eller kake til dagen og gotter til godteboden.

Vi må også stå vakter under markedet, enten i ”vårt klasserom” eller som parkeringsvakt.

 

Men noen kan hverken strikke eller sy, ikke engang lage mat. Hva gjør man da???

Barnehagen og skolen arrangerer flere kurs hver høst, i produkter vi vet er populære salgsobjekter. I den forbindelse vil vi oppfordre dere som har et godt produkt som dere har lyst til å lære bort til å ha kurs. Gi beskjed til deres Julemarkedskomite-representant.

 

Dette er et arrangement barnehagen og skolen har sammen. Barnehagen får 20% av inntektene.

Barnehageforeldrene har også forpliktelser denne dagen med å levere varer og stå vakter.

Barnehageforeldrene har også 2 representanter i Julemarkedskomiteen.