Nye barnehagetakster

02.01.2015 10:01

Med det nye året følger nye barnehagetakster som er gjeldende fra 1. januar..
Maksimalprisen økes to ganger i 2015 og den første økningen skjer allerede ved nyttår.
Foreldrebetalingen prisjusteres fra 1. januar 2015, fra 2.405 kroner til 2.480 kroner. I tillegg kommer matpenger som før på kr. 350 per barn per måned. 


1. mai 2015 øker foreldrebetalingen med ytterligere 100 kroner ekstra i måneden - til 2.580 kroner i måneden (+ matpenger). Maksimalgrensen gjelder for betaling elleve måneder i året. Faktura med ny pris er sendt ut til alle fra vår regnskapsavdeling.


Minner også om kommende foreldremøte torsdag 5. marstorsdag 5. mars klokken 18.30. Vi møtes som vanlig i Furustua.


Agenda for dagen:

Kunstnerisk del

Informasjon generelt og tiden fremover

Pedagogisk innlegg

Emine Sahin: "Å være en tydelig voksen"

Leif Larsen: "Barn og medier"

Pause

Avdelingsmøter

Velkommen!