Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetaling

16.10.2015 11:17

Til orientering ble en nasjonal ordning for reduksjon av foreldrebetalingen innført fra 1. mai. 

Den går ut på at ingen husholdninger med samlet inntekt inntil 473 000 skal betale mer enn 6 prosent av inntekten for en barnehageplass.

Målet med ordningen er å innføre en bedre sosial profil på foreldrebetalingen i barnehage, og legge til rette for at flere får mulighet til å benytte tilbud om barnehageplass gjennom å senke prisen for familier med lav inntekt.

Det kan søkes om reduksjon i foreldrebetalingen for et barnehageår om gangen. Ved vesentlig og varig endring i inntekten som følge av stort inntektstap ved. f.eks. langtids arbeidsledighet, endring i husholdningenes sammensetning eller lignende kan det søkes underveis i året.

Søknad med selvangivelse for 2014 sendes til barnehagen der barnet har plass og barnehagen videresender innkomne søknader til kommunen barnet er folkeregistrert for behandling.